Ψυχολογική Υπηρεσία

Coaching

Πληροφορίες

Προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες με στόχο την βελτίωση αποδοτικότητας και την αυξημένη γνώση και ικανότητες στο αντικείμενό τους. Μέσα από την ανάλυση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο συμμετέχων, η διαδικασία καταλήγει στην αποτελεσματική αυτοδιαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο μέσω της βραχυπρόθεσμης στοχοθέτησης.

Δρ Ευρυδίκη Ζαφειρίου

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος
Σύμβουλος Γονέων & Εκπαιδευτικών