Ψυχολογική Υπηρεσία

Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες

Είτε είστε γονέας είτε εκπαιδευτικός, ζητήστε βοήθεια για μαθητές και μαθήτριες με χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση, με δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής, με δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής, με δυσκολίες μνήμης και άλλες δυσκολίες μάθησης. Η ψυχολογική παρέμβαση μπορεί να έχει τη μορφή συμβουλευτικής με τους ενδιαφερόμενους γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές-μαθήτριες, παρατήρησης μέσα στην τάξη και το σχολικό περιβάλλον, και χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων του/της μαθητή/μαθήτριας. Προϊόν αυτών των δράσεων θα είναι ο σχεδιασμός  προγραμμάτων στήριξης των μαθητών-μαθητριών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Δρ Ευρυδίκη Ζαφειρίου

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος
Σύμβουλος Γονέων & Εκπαιδευτικών