Ψυχολογική Υπηρεσία

Εποπτεία Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται όλο και πιο περίπλοκος, και ο διαθέσιμος χρόνος τους όλο και πιο περιορισμένος. Μέσα από τις ομάδες εποπτείας με συντονίστρια εμένα, δίνεται η ευκαιρία σε δασκάλους, καθηγητές και άλλους σχολικούς εργαζομένους να μοιραστούν σε ένα περιβάλλον απόρρητου και εμπιστοσύνης τυχόν προβληματισμούς που έχουν. Είτε αυτό αφορά μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς, είτε  κάποια διάγνωση ειδικής αγωγής, είτε κάποιο συστημικό πρόβλημα μέσα ή έξω από την τάξη, μέσα από την ομαδική συμβουλευτική μπορείτε να βοηθηθείτε με πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες στρατηγικές.

Δρ Ευρυδίκη Ζαφειρίου

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος
Σύμβουλος Γονέων & Εκπαιδευτικών